list your property free

I have to sale / rent property, How to list ?

Our website displays your property advert to over a thousands of potential buyers every day.

It’s really simple to advertise your property with us. Whether you choose to do it yourself or through the support of our staffs, your property will be live on our website as soon as possible.

We have 4 different packages FOR PROPERTY OWNERS . You can choose the suitable listing option as per your preference.

NORMAL LISTING : FREE

घर जग्गा नेपालको – वेबसाइटमा एकाउन्ट बनाइ आफ्नो बिक्रि गर्ने वा भाडामा लगाउनु पर्ने प्रोपर्टीको लिस्टिंग निशुल्क गर्न सक्नु हुनेछ / लिस्टिंग सम्बन्धि गाइड यस पेजको BOTTOM मा राखिएको ” लिस्टिंग गाइड : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट मा कसरि लिस्टिंग गर्ने ?”  मा हेर्न सक्नु हुनेछ /

विशेषता :-

– वेबसाइटमा लोकेसन , मूल्य , फिचर आदिको आधारमा सर्च गर्दा देखिने

– फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा लोकेसन , मूल्य , फिचरको आधारमा गरिएको बिज्ञापन मार्फत देखिने /

– बिक्रि नभय सम्म लिस्टिंग हुने /

नोट : नर्मल लिस्टिंग अन्तर्गत लिस्टिंग गर्न हाम्रो सहयोग चाहिएमा सेवा शुल्क रु ५०० लाग्ने छ / यसमा तपाईको प्रोपर्टीको विवरण र फोटो फेसबुक म्यासेज बाट संकलन गरि वेबसाइटमा लिस्टिंग गरि प्रकाशन गरिन्छ र बिक्रि नहुन्जेल कुनै विवरण , फोटो , मूल्य, समपर्क नम्बर आदि परिबर्तन गर्नु पर्दा आवस्यकता अनुसार EDIT गर्ने कार्य पर्दछ /

FEATURED LISTING : NRS 2000

– आफैले वेबसाइटमा अपलोड गरि वा आवस्यक विवरण र फोटो फेसबुक म्यासेज मार्फत पठाई लिस्टिंग शुल्क कम्पनिको बैंक एकाउन्ट मार्फत भुक्तानी गरि FEATURED LISTING अन्तर्गत लिस्टिंग गर्न सकिन्छ / लिस्टिंग सम्बन्धि गाइड यस पेजको BOTTOM मा राखिएको ” लिस्टिंग गाइड : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट मा कसरि लिस्टिंग गर्ने ?”  मा हेर्न सक्नु हुनेछ /

विशेषता :

– बिक्रि नभय सम्म लिस्टिंग हुने / लिस्टिंग पश्चात कुनै विवरण , फोटो , मूल्य, समपर्क नम्बर परिबर्तन गर्नु परेमा आवस्यकता अनुसार EDIT गर्ने

– वेबसाइटमा लोकेसन, मूल्य , फिचर आदिको आधारमा सर्च गर्दा NORMAL LISTING भन्दा अगाडी देखिने /

– फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा प्राथमिकताका साथ बिज्ञापन हुने /

– BUYERS DATABASE तथा म्यासेजबाट सम्पर्कमा आएका सम्भावित क्रेताहरू लाइ प्रोपर्टीको लिंक तथा जानाकारी दिने /

VERIFIED LISTING : Nrs 3500

– घर जग्गा नेपालको कर्मचारी बिक्रि तथा भाडामा दिनु पर्ने प्रोपर्टीमा गई आवस्यक विवरण र फोटो संकलन गरि आवस्यक शुल्क फिल्ड कर्मचारी लाइ भुक्तानी गरि VERIFIED LISTING अन्तर्गत लिस्टिंग गर्न सकिन्छ /

विशेषता :

– बिक्रि नभय सम्म लिस्टिंग हुने / लिस्टिंग पश्चात बिक्रि नहुदा सम्म कुनै विवरण , फोटो , मूल्य, समपर्क नम्बर परिबर्तन गर्नु परेमा आवस्यकता अनुसार EDIT गर्ने

– वेबसाइटमा लोकेसन, मूल्य , फिचर आदिको आधारमा सर्च गर्दा NORMAL LISTING र FEATURED LISTING भन्दा अगाडी देखिने /

– फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा उच्च प्राथमिकताका साथ बिज्ञापन हुने /

– BUYERS DATABASE तथा म्यासेजबाट सम्पर्कमा आएका सम्भावित क्रेताहरू लाइ प्रोपर्टीको लिंक तथा जानाकारी दिने /

नोट : यो सेवा काठमाडौँ उपत्यका , चितवन र गैंडाकोट मा मात्र उपलब्ध छ /

PREMIUM LISTING : Rs 5000

–  आफैले वेबसाइटमा अपलोड गरि वा आवस्यक विवरण र फोटो फेसबुक म्यासेज मार्फत पठाई लिस्टिंग शुल्क कम्पनिको बैंक एकाउन्ट मार्फत भुक्तानी गरि PREMIUM LISTING अन्तर्गत लिस्टिंग गर्न सकिन्छ / काठमाडौँ उपत्यका , चितवन र गैंडाकोटको हकमा हाम्रो कर्मचारी फिल्डमा गई आवस्यक विवरण , फोटो र शुल्क संकलन गर्न सकिने छ /

विशेषता :

– बिक्रि नभय सम्म लिस्टिंग हुने / लिस्टिंग पश्चात बिक्रि नहुदा सम्म कुनै विवरण , फोटो , मूल्य, समपर्क नम्बर परिबर्तन गर्नु परेमा आवस्यकता अनुसार EDIT गर्ने

– वेबसाइटमा लोकेसन, मूल्य , फिचर आदिको आधारमा सर्च गर्दा NORMAL LISTING , FEATURED LISTING र VERIFIED LISTING भन्दा अगाडी देखिने /

– वेबसाइटमा भएका हरेक पेजबाट २ महिनासम्म बिज्ञापन गरिने /

– फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा उच्च प्राथमिकताका साथ बिज्ञापन हुने /

– BUYERS DATABASE तथा म्यासेजबाट सम्पर्कमा आएका सम्भावित क्रेताहरू लाइ प्रोपर्टीको लिंक तथा जानाकारी दिने /

Choose one of the services above and contact us via MESSAGE option of  https://www.facebook.com/gharjagganepal

लिस्टिंग गाइड : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट मा कसरि लिस्टिंग गर्ने ?

एकाउन्ट रजिस्टर गर्नुहोस :

  1. Register your account  फर्ममा मागिएको विवरण भर्नुहोस् / USER NAME र email ID एकाउन्ट खोले पछि log In को लागि आवस्यक पर्ने भएको ले रेकर्ड राख्नुहोला वा सम्झिने खालको राख्नुहोस /
  2. पासवर्ड को लागि एकाउन्ट रजिस्टर गर्दा प्रयोग गरिएको इमेल खोल्नुहोस / INBOX मा इमेल नदेखिएमा SPAM चेक गर्नुहोस /
  3. यदि इमेलमा पासवर्ड नआएमा FORGOT PASSWORD लिंकबाट USERNAME वा email राखी SEND बटनमा क्लिक गर्नुस र इमेल चेक गर्नुस / इमेल मा प्राप्त लिंकमा क्लिक गरि नया PASSWORD बनाउनुस /

नोट : एकपटक एकाउन्ट रजिस्टर गरि सके पछि पटक पटक बनाइ राख्नु पर्दैन / 

एकाउन्ट LOG IN गरि आफ्नो आवस्यकता लिस्टिंग गर्नुहोस / 

  1. वेबसाइट मा log In गर्न यो लिंक को प्रयोग गर्नुहोस : Log in 
  2. log In भएपछी DASHBOARD देखिन्छ जहाँ PROPERTY – Add मा क्लिक गरि नया प्रोपर्टी राख्न सकिन्छ र EDIT मा क्लिक गरि राखिसकेको प्रोपर्टी को विवरण फेरबदल गर्न सकिन्छ /
  3. PROPERTY को विवरण , लोकेसन , फोटो आदि अपलोड गरि सकेपछि NORMAL LISTING अन्तर्गत प्रकाशनको लागि फेसबुक पेजको म्यासेज बाट सम्पर्क गर्नुहोस / लिस्टिंगको  जाचबुझ तथा आवस्यक परिमार्जन गरि प्रकाशन गरिने छ /
  4.  NORMAL LISTING अन्तर्गत प्रकाशन गरिएको प्रोपर्टी लाइ FEATURED वा PREMIUM अन्तर्गत बिज्ञापन गर्न चाहनु भएमा कम्पनि को बैंक खाता मा आवस्यक शुल्क deposit गरि फेसबुक म्यासेज बाट सम्पर्क गर्नुहोस /


शुल्क भुक्तानीको लागि बैंक खाता विवरण यस प्रकार छ :

खातावालाको नाम : घर जग्गा नेपाल प्रा लि .
खाता नम्बर : २४५२५२४०२००००४
बैंक : नेपाल एसबिआइ , बैंक , हाकिम चोक शाखा

– NORMAL LISTING को लागि प्रोपर्टी अपलोड सेवा – रु ५०० /-
– FEATURED LISTING को लागि रु २०००
– PREMIUM LISTING को लागि रु ५०००

नोट : VERIFIED LISTING गर्दाको शुल्क भने हाम्रो कर्मचारी ले प्रोपर्टी को विवरण संकलन गर्न आउदा नै लिनेछन /