Advertise your business at Ghar Jagga Nepal

Expand your business horizon with Ghar Jagga Nepal ! 

दैनिक ५० हजार + पेज भ्युज भयको वेबसाइट : www.gharjagganepal.com

12 लाख 63 हजार + Like र Followers भएको फेसबुक पेज : facebook.com/gharjagganepal
मार्फत बिज्ञापन गरि आफ्नो ब्यापार तथा सेवाको प्रबद्धन गर्नुहोस /

 

घर जग्गा नेपाल मार्फत निम्न ३ प्लान हरुमा आफ्नो ब्यबसाय तथा सेवाको प्रबद्धन गर्न सक्नु हुनेछ / बिज्ञापन शुल्क प्रति ३ महिना मा आधारित रहेको छ /

 

Basic Plan
Per 3 month
Rs6000
Website Lising : कम्पनि / सेवाको परिचय , उपलब्ध सेवा , लोकेसन , सम्पर्क विवरण सहितको १ पेज Website मा राखिने छ / (Dedicated Business page on Website)
Facebook Promotion १२ लाख २० हजार + Like र Followers भएको फेसबुक पेज facebook.com/gharjagganepal बाट हरेक १० - १० दिनको अन्तर मा पोस्टिंग हुने /
Featured Plan
Per 3 month
Rs12000
Website Listing : कम्पनि / सेवाको परिचय , उपलब्ध सेवा , लोकेसन , सम्पर्क विवरण सहितको १ पेज Website मा राखिने छ / (Dedicated Business page on Website)
Facebook Promotion १२ लाख २० हजार + Like र Followers भएको फेसबुक पेज facebook.com/gharjagganepal बाट हरेक 5 - 5 दिनको अन्तर मा पोस्टिंग हुने /
Premium Plan
Per 3 month
Rs18000
Website Listing : कम्पनि / सेवाको परिचय , उपलब्ध सेवा , लोकेसन , सम्पर्क विवरण सहितको १ पेज Website मा राखिने छ / (Dedicated Business page on Website)
Facebook Promotion १२ लाख २० हजार + Like र Followers भएको फेसबुक पेज facebook.com/gharjagganepal बाट हरेक 2 - 2 दिनको अन्तर मा पोस्टिंग हुने /

बिज्ञापन कसरि गर्न सकिन्छ ?

आफ्नो ब्यबसाय तथा सेवाको विवरण र आफ्नो ब्यबसाय सेवा झल्काउने ८- १० वटा फोटो , उपलब्ध हुदा भिडिओ सहित घर जग्गा नेपालको इमेल ठेगाना : [email protected]  वा , भाइबर 9849812684 वा फेसबुक म्यासेन्जर मार्फत पठाउनुहोस /

कुन प्लानमा बिज्ञापन गर्न चाहनु भएको हो , उक्त प्लान अनुसारको बिज्ञापन शुल्क घर जग्गा नेपाल प्रा लि को बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गरि भौचरको फोटो पठाउनुहोस /

विवरण र बिज्ञापन शुल्क प्राप्त भएको २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन शुरु हुनेछ / बिज्ञापन मा प्रयोग गरियका फोटो – भिडिओ तथा कन्टेन्ट हरु आवस्यकता अनुसार EDIT गर्न सकिने छ /

For more information, we are available on phone :  9849812684 , 9869272468, 9869272469 , Viber/WhatsApp : 9849812684