Blog

घर जग्गा नेपालमा बिक्रिमा रहेका प्रोपर्टीको मूल्य कसरि तय हुन्छ ? मूल्य निर्धारणमा घर जग्गा नेपालको भूमिका के हुन्छ ?

– घर जग्गा नेपाल Real Estate Property बिक्रि गर्न – भाडामा दिन तथा सट्टा पट्टा गर्ने एक अनलाइन प्लेटफर्म हो / नेपालको सबै ठाउमा बिक्रीमा

Read More »

कृषि तथा पशुपालनका लागि उपयुक्त जग्गा बिक्रि तथा लिजमा दिन निशुल्क लिस्टिंग गर्नुहोस /

लौन , घडेरी मात्र हैन , गाउघर तिरका जग्गाहरु पनि राख्न पर्यो / कृषि कर्म गर्नु पर्यो , मिलायर दिय १०-२० -५० – १०० रोपनी

Read More »
How to upload property at Ghar Jagga Nepal ?

Service Order Form For Real Estate Agents / Agencies

नेपालको कुनै पनि लोकेसनमा घर जग्गा कारोबारमा संलग्न हुनुहुन्छ भने घर जग्गा नेपाल मार्फत आफ्नो प्रोपर्टी ब्यबसाय को बिज्ञापन गरि सजिलो र छिटो छरितो कारोबार

Read More »