Buy , rent & exchange property – business of your choice via Ghar Jagga Nepal

नेपालको विभिन्न ठाउँमा बिक्रि तथा भाडाको निम्ति उपलब्ध प्रोपर्टी ब्यबसायको  लोकेसन , प्रोपर्टी विवरण , फोटो , मूल्य तथा बिक्रेताको सम्पर्क नम्बर सहित  घर जग्गा नेपालको  website मा राखिएको छ /  Search Box तथा मेनु लिंकको प्रयोग गरि आफुलाई आवस्यक प्रोपर्टी ब्यबसाय खोज्न सक्नु हुनेछ र उचित लागेको प्रोपर्टी ब्यबसाय किन्न भाडामा लिन सोझै सम्बन्धित प्रोपर्टी धनि लाइ सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ /

 


Buyers Support Plan : Ghar Jagga Nepal
Per Year
2000
घर जग्गा नेपाल मा लिस्टिंग भयका प्रोपर्टी मध्ये कुन प्रोपर्टी आवस्यकता संग म्याच गर्छ , खोज्ने - छनौट गर्ने र प्रोपर्टीको बिबरण सहित बिक्रेताको सम्पर्क नम्बर उपलध गराउने /
साधारण भिजिटरले भन्दा Premium Buyers ले वेबसाइटमा निम्न थप जानकारी हेर्न सक्नु हुनेछ : जग्गा को accurate लोकेसन , प्रोपर्टी धनीको नाम , मोहोडा र पिछड ( जग्गा को अवस्था ), मूल्य सम्बन्धि अबस्थाहरु : कुन अबस्थामा न्युनतम बिक्रि मूल्य कति हुने , जग्गा को नक्सा : नापी शाखा बाट उपलब्ध गरिने - कम्प्युटर नक्सा , लालपुर्जाको फोटोकपी , घर जग्गा नेपाल तथा अरु ग्राहकको प्रतिक्रिया /
वेबसाइटमा उपलब्ध नहुदा वा अझ धेरै छनौटको लागि प्रोपर्टी आवस्यकता बिज्ञापन गर्ने , जसले बिक्रि गर्न इच्छुक व्यक्ति ले सिधा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ /