How to upload Property / Business at Ghar Jagga Nepal ?

How to upload property at Ghar Jagga Nepal ?
April 14, 2020

घर जग्गा नेपालको निशुल्क प्लानमा आफैले वा सशुल्क प्लानमा घर जग्गा नेपालको सहयोग लिई प्रोपर्टी अपलोड गर्न सक्नु हुन्छ / बिज्ञापन सम्बन्धि पूर्ण विवरण List Your Property मेनुमा हेर्न सक्नु हुनेछ / निशुल्क प्लानमा बिज्ञापन गर्न चाहनु हुन्छ ? आफ्नो प्रोपर्टी आफै अपलोड गरि निशुल्क प्लानमा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुन्छ