We make easier to sell & rent property faster

प्रोपर्टी तथा ब्यबसाय छिटो छरितो बिक्रि गर्नुहोस - भाडामा दिनुहोस /

२०७० साल देखि संचालित हरेक महिना सरदर २०० भन्दा बढी घर जग्गा बिक्रि भै राखेको वेबसाइट मा बिज्ञापन गरि सजिलै र छिटो छरितो बिक्रि गर्नुहोस - भाडामा दिनुहोस /

सिधा ग्राहक लाइ बिक्रि गर्ने वा एजेन्ट मार्फत बिक्रि गर्ने , रोजाइ तपाइको !

घर जग्गा नेपालको वेबसाइट मा दैनिक ४० देखि ५० हजार खरिद कर्ता , एजेन्ट , इन्भेस्टर हरुले प्रोपर्टी खोजि गर्दछन / कसैलाई कमिसन नतिरी सिधा ग्राहक लाइ बिक्रि गर्ने वा एजेन्ट का ग्राहक पनि स्वीकार गर्ने , रोजाइ तपाइको /

पटक पटक बिज्ञापन शुल्क तिर्ने झन्झट बाट मुक्त हुनुहोस /

घर जग्गा नेपाल को Verified Member बनि १० बर्ष सम्म आफ्नो आवस्यकता अनुसार पटक पटक बिज्ञापन गर्नुहोस /

उचित मूल्य राखी बिज्ञापन गर्नुहोस , नबिक्ने कुरै छैन /

१२ लाख ७५ हजार Like र Followers भएको फेसबुक पेज , दैनिक ४० देखि ५० हजार भिजिटर भएको वेबसाइट र हजारौं खरिद कर्ताको डाटाबेस भएको सफ्टवेरबाट सर्बसाधारण र सम्भावित ग्राहक दुवै लाइ लक्षित गरि बिज्ञापन गरिने हुदा चलनचल्तिको उपयुक्त मूल्य राखी बिज्ञापन गर्दा नबिक्ने कुरै छैन /

घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापनको लागि ३ वटा प्लान हरु छन् , आफुलाई उपयुक्त प्लान छनौट गरि बिज्ञापन गर्नुहोस /

रु १ करोड भन्दा कम मूल्यको घर जग्गा , २५ लाख भन्दा कम मुल्यको ब्यबसाय तथा मासिक भाडा दर २५ हजार सम्मको  घर  कोठा फ्ल्याट जग्गा आदिका  लागि Basic Plan , रु १ करोड देखि ३ करोड  मूल्यको घर जग्गा , २५  लाख देखि ५० लाख  मुल्यको ब्यबसाय तथा मासिक भाडा दर २५ हजार देखि ५० हजार सम्मका घर  कोठा फ्ल्याट जग्गा  को लागि Featured Plan , ३ करोड भन्दा बढी मुल्यको घर जग्गा , ५० लाख भन्दा बढी मुल्यको ब्यबसाय तथा मासिक भाडा दर ५० हजार भन्दा बढी को घर कोठा फ्ल्याट जग्गा आदिको लागि  Premium Plan सिफारिस गरिन्छ /


हरेक प्लानमा बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइटमा बिज्ञापन हुनेछ ,तर , मुख्य फरक चाही पहिलो ६० दिन भित्र कति Audience मा तपाइको प्रोपर्टीको बिज्ञापन पुर्याउने भन्नेमा रहेको छ /

Rs 7,000

Basic Plan

 • फिल्ड सेवा भएका स्थानमा प्रोपर्टीमा आइ फोटो भिडिओ खिचिने छ , फिल्ड सेवा नभएका स्थानमा वा आफैले फोटो विवरण पठाई बिज्ञापन शुल्क बैंक वा इसेवा बाट भुक्तानी गर्दा शुल्कमा 1000 छुट हुनेछ /
 • प्रोपर्टी इन्ट्री तथा Edit सपोर्ट
 • बिज्ञापन शुरु भएको दिन बाट लगातार 15 दिन सम्म फेसबुक बुस्टिंग गरिने छ /
 • बुस्टिंग अबधि सकिय पश्चात हरेक 8 -8 दिनको रेसिओमा अधिकतम ५ पटक सम्म फेसबुकमा रि - पोस्ट हुनेछ /
 • पहिलो 60 दिन भित्र फेसबुक पेज मार्फत 1 लाख Reach ग्यारेन्टी गरिने छ /
 • पहिलो 60 दिन भित्रमा वेबसाइटमा 3500 भिजिटर ग्यारेन्टी गरिने छ /
 • बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइट मा लिस्टिंग हुनेछ /
 • बिक्रि नहुदा सम्म घर जग्गा नेपालको buyers Database मा म्याच गरि सम्भावित ग्राहक लाइ जानाकारी दियिने छ /
 • घर जग्गा नेपाल मातहतका सम्पूर्ण फेसबुक पेजहरु र ग्रुपहरुमा Post गर्न तथा कमेन्ट मार्फत थप प्रोमोसन गर्न पाउनु हुनेछ /
 • Verified Membership यो शुल्कमा संलग्न छ , १० बर्ष सम्म आवस्यकता अनुसार घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा आफैले जति लिस्टिंग गर्न पनि पाउनु हुनेछ /

Rs 12,000

Featured Plan

 • फिल्ड सेवा भएका स्थानमा प्रोपर्टीमा आइ फोटो भिडिओ खिचिने छ , फिल्ड सेवा नभएका स्थानमा वा आफैले फोटो विवरण पठाई बिज्ञापन शुल्क बैंक वा इसेवा बाट भुक्तानी गर्दा शुल्कमा 1000 छुट हुनेछ /
 • प्रोपर्टी इन्ट्री तथा Edit सपोर्ट
 • बिज्ञापन शुरु भएको दिन बाट लगातार 30 दिन सम्म फेसबुक बुस्टिंग गरिने छ /
 • बुस्टिंग अबधि सकिय पश्चात हरेक 5- 5 दिनको रेसिओमा अधिकतम 10 पटक सम्म फेसबुकमा रि - पोस्ट हुनेछ /
 • पहिलो 60 दिन भित्र फेसबुक पेज मार्फत 3 लाख Reach ग्यारेन्टी गरिने छ /
 • पहिलो 60 दिन भित्रमा वेबसाइटमा 7000 भिजिटर ग्यारेन्टी गरिने छ /
 • बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइट मा लिस्टिंग हुनेछ /
 • बिक्रि नहुदा सम्म घर जग्गा नेपालको buyers Database मा म्याच गरि सम्भावित ग्राहक लाइ जानाकारी दियिने छ /
 • घर जग्गा नेपाल मातहतका सम्पूर्ण फेसबुक पेजहरु र ग्रुपहरुमा Post गर्न तथा कमेन्ट मार्फत थप प्रोमोसन गर्न पाउनु हुनेछ /
 • Verified Membership यो शुल्कमा संलग्न छ , १० बर्ष सम्म आवस्यकता अनुसार घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा आफैले जति लिस्टिंग गर्न पनि पाउनु हुनेछ /

Rs 18,000

Premium Plan

 • फिल्ड सेवा भएका स्थानमा प्रोपर्टीमा आइ फोटो भिडिओ खिचिने छ , फिल्ड सेवा नभएका स्थानमा वा आफैले फोटो विवरण पठाई बिज्ञापन शुल्क बैंक वा इसेवा बाट भुक्तानी गर्दा शुल्कमा 1000 छुट हुनेछ /
 • प्रोपर्टी इन्ट्री तथा Edit सपोर्ट
 • बिज्ञापन शुरु भएको दिन बाट लगातार 45 दिन सम्म फेसबुक बुस्टिंग गरिने छ /
 • बुस्टिंग अबधि सकिय पश्चात हरेक 3 -3 दिनको रेसिओमा अधिकतम 15 पटक सम्म फेसबुकमा रि - पोस्ट हुनेछ /
 • पहिलो 60 दिन भित्र फेसबुक पेज मार्फत 5 लाख Reach ग्यारेन्टी गरिने छ /
 • पहिलो 60 दिन भित्रमा वेबसाइटमा 10500 भिजिटर ग्यारेन्टी गरिने छ /
 • बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइट मा लिस्टिंग हुनेछ /
 • बिक्रि नहुदा सम्म घर जग्गा नेपालको buyers Database मा म्याच गरि सम्भावित ग्राहक लाइ जानाकारी दियिने छ /
 • घर जग्गा नेपाल मातहतका सम्पूर्ण फेसबुक पेजहरु र ग्रुपहरुमा Post गर्न तथा कमेन्ट मार्फत थप प्रोमोसन गर्न पाउनु हुनेछ /
 • Verified Membership यो शुल्कमा संलग्न छ , १० बर्ष सम्म आवस्यकता अनुसार घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा आफैले जति लिस्टिंग गर्न पनि पाउनु हुनेछ /

म बिज्ञापन गर्न चाहन्छु , प्रोसेस कसरि गर्ने ?

 घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापन गर्न

1 ) प्रोपर्टीको ८-१० वटा फोटो र विवरण घर जग्गा नेपालमा पठाउनुहोस / निम्न माध्यम हरुबाट फोटो विवरण पठाउन सक्नु हुनेछ /

Viber : 9849812684
WhatApp : 9849812684
Email :  [email protected]
Facebook Messenger : घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेज मा रहेको SEND MESSAGE बाट

2 ) बिज्ञापन शुल्क भुक्तानी गर्नुहोस :

माथिका ३ वटा प्लान मध्ये कुन प्लानमा बिज्ञापन गर्न चाहनु हुन्छ , छनौट गरि प्लान अनुसारको शुल्क निम्न माध्यम मध्ये आफुलाई उपयुक्त माध्यम बाट भुक्तानी गर्नुहोस र जुन माध्यम बाट फोटो विवरण पठाउनु हुन्छ , सोहि माध्यम बाट शुल्क भुक्तानी भएको भौचर वा SCREENSHOT को फोटो पठाउनु होस /

Account Name : GHAR JAGGA NEPAL PRIVATE LIMITED 

 

Kumari Bank – Account Number : 1101524256227017 Branch : Narayanghat

 

Nepal SBI Bank – Account Number : 24525240200004 Branch : Hakim Chowk

 

Global IME Bank – Account Number : 1801010000620 : Branch Narayanghat

 

Kamana Sewa Bikash Bank – Account Number : 00800300078259000002 -Branch – Hakim Chowk

 

नोट : इसेवा मार्फत पनि शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नु हुनेछ / इसेवा एकाउन्ट आइ डी : 9849812684

 

तपाई को eSewa  को एकाउन्ट मार्फत घर जग्गा नेपाल प्रा लि को eSewa account मा वा  ग्लोबल आइ एम इ बैंक , कुमारी बैंक र कामना सेवा बिकाश बैंकको खातामा पनि  ट्रान्सफर गर्न सक्नु हुनेछ /

 

साथै , IME , WESTERN UNION , PAYPAL आदि मार्फत पनि भुक्तानी गर्न सक्नु हुनेछ / यी मध्यम बाट भुक्तानी गर्नु पर्दा Viber / WhatsApp 9849812684 मा म्यासेज गर्नुहोस / 

 

3 ) फोटो विवरण र बिज्ञापन शुल्क प्राप्त भयको २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन सुरु हुनेछ /  

काठमाडौँ , भक्तपुर , ललितपुरमा प्रोपर्टीमा आइ फोटो भिडिओ खिची आवस्यक विवरण र बिज्ञापन शुल्क संकलन गरि बिज्ञापन गर्न सकिने छ /

चितवन र नवलपुरको गैडाकोट – रजहर मा प्रोपर्टी मा आइ फोटो खिची आवस्यक विवरण र बिज्ञापन शुल्क संकलन गरि बिज्ञापन गर्न सकिने छ /

फोन 9849812684 मा सम्पर्क गरि फिल्ड सेवा बुकिङ्ग गर्न सक्नु हुनेछ / बिसेष चाड पर्ब र खराब मौसम बाहेक अन्य अबस्थामा हरेक दिन बिहान ६ : ३० देखि बेलुकी ६ बजे सम्म फिल्ड सेवा प्रदान गरिने छ / 

Our clients say

"One of the genuine companies to provide a promising platform for the both, the buyers and the sellers to make a suitable deal regarding any sort of real estate properties. I had not expected the message back for what I was looking for. This company has truly managed to feed the recipient with the info. I wish Ghar Jagga Nepal a GRAND SUCCESS. Binay Kathmandu, NEPAL"
Binaya Shrestha
" ३ बर्ष अगाडी अफिसको भाइ हरुले जग्गा बिक्रि गर्न गार्हो भयो सर , घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापन गरम न भन्दा शुरुमा खै के बिक्रि होला र भन्ने लागेको थियो , त्यै पनि एक चोटी राखी हेरुम भनेर बिज्ञापन गर्दा जम्मा १३ दिनमा ५३ पिस घडेरी बिक्रि भयो , जग्गा हेर्न आउने को त ताती नै लाग्यो / त्यसपछि आज सम्म बिक्रि गर्न पर्दा हाम्रो बिज्ञापन गर्ने ठाउँ नै " घर जग्गा नेपाल " बनेको छ / किन्ने र बेच्ने लाइ सजिलो हुने गरि उत्कृस्ट प्लेटफर्म बनायकोमा र हामी ले कमिसन बापत तिर्नु पर्ने लाखौं रकम जोगाइ दिएकोमा घर जग्गा नेपाल लाइ धेरै धेरै धन्यवाद / यस्तै मिहेनत गर्दै जानुस , हाम्रो साथ छुट्ने छैन / "
Keshab Karki
Director - Prabhu Housing Private Limited
Recommended !!! They are highly responsible towards us .
Bibek Babu
Relationship Manager at NIC Asia Bank
"Great platform for selling property . I was able to sell my property within 3 weeks of posting without paying any commission to the middleman . Thank you Ghar Jagga Nepal for your incredible support and hard work . Keep it up !!! "
Arjun Aryal
Branch Manager - Sunrise Bank , Kawasoti
Style Selector
Select the layout
Choose the theme
Preset colors
No Preset
Select the pattern