How to upload Property / Business at Ghar Jagga Nepal ?

How to upload property at Ghar Jagga Nepal ?
April 14, 2020

घर जग्गा नेपालको निशुल्क प्लानमा आफैले वा सशुल्क प्लानमा घर जग्गा नेपालको सहयोग लिई प्रोपर्टी अपलोड गर्न सक्नु हुन्छ / बिज्ञापन सम्बन्धि पूर्ण विवरण List Your Property मेनुमा हेर्न सक्नु हुनेछ /

निशुल्क प्लानमा बिज्ञापन गर्न चाहनु हुन्छ ?

आफ्नो प्रोपर्टी आफै अपलोड गरि निशुल्क प्लानमा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुन्छ / अपलोड कसरि गर्ने जानाकारी HELP DESK मा हेर्न सक्नु हुन्छ / फेसबुकमा पोस्टिंगको लागि वेबसाइटमा अपलोड गरि सके पछि HELP DESK बाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस /

आफैले अपलोड गर्न सक्नु भएन ?

निशुल्क प्लान अन्तर्गत बिज्ञापन गर्न वेबसाइटमा आफैले अपलोड गर्न सक्नु भयन ?  घर जग्गा नेपालको Dedicated Staff Support सब्स्क्राइब गर्नुहोस / 

आवस्यक विवरण अनलाइन मार्फत संकलन गरि फर्म तयार गर्ने , वेबसाइटमा अपलोड गर्ने र आवस्यकता अनुसार EDIT सहयोग पाउनु हुनेछ /
शुल्क रु : १००० ( एक हजार मात्र )

Dedicated - सशुल्क प्लानमा बिज्ञापन गर्न चाहनु हुन्छ ?

तलका ३ मध्ये आफुलाई सहज हुने कुनै १ विकल्पबाट अपलोड प्रक्रिया शुरु गर्न सक्नु हुनेछ /

आफै अपलोड गर्नुहोस /


शुरुमा निशुल्क प्लानमा आफैले प्रोपर्टी अपलोड गरि प्लान अपग्रेडको लागि Help Desk मार्फत CHAT वा TICKET बाट सम्पर्क गर्नुहोस / प्लान अपग्रेड गर्दा तपाइले अपलोड गर्नु भएको प्रोपर्टी विवरण पुन : समिक्ष्या गरिने छ र आवस्यकता अनुसार EDIT गरिने छ /

प्रोपर्टी विवरण पठाउनु होस /


प्रोपर्टी फोटो र विवरण फर्म भरि पठाउनुहोस – थप प्रक्रियाको लागि हामी तपाई लाइ सम्पर्क गर्ने छौं / फर्म भर्दा प्रस्ट संग आवस्यक सूचना हरु दिनुहोस / जति तथ्य गत सूचना हामी लाइ दिनु हुन्छ , उति नै धेरै भन्दा धेरै ग्राहकको आवस्यकतासंग म्याचिङ्ग गर्न सहज हुनेछ /

सेवा ORDER गर्नुहोस /


खै , के हो के हो , मेसै भयन भन्ने लाग्दा हामी लाइ ORDER गर्नुहोस , आवस्यक प्रक्रिया सबै हामी नै गरिदिन्छौं /

Advertise Plan Details


निशुल्क तथा सशुल्क बिज्ञापन प्लानमा कुन कुन प्लान छन् , के के फरक छन् , शुल्क कति लाग्छ , बृस्तृत जानाकारी List Your Property मेनु बाट हेर्न सक्नु हुनेछ /

Need help ?

Ask us your question via Help Desk