Real estate promotion
made easy

In Simple words, we’ll put your properties in front of the biggest audience of Property Buyers in the Nepalese communities living in Nepal or abroad. More eyes on your properties means more inquiries, which could lead to a quicker sale. And if you’re an estate or lettings agent, being on Ghar Jagga Nepal is a great way of getting your brand in front of potential vendors and landlords.

List Property at FREE Plan

0
/ 50 Property Slot
 • 50 वटा सम्म प्रोपर्टी वेबसाइटमा निशुल्क लिस्टिंग गर्न सक्नु हुनेछ /
 • म्याचिङ्ग ग्राहक लाइ सुचित गरिन्छ /
 • विभिन्न फिचर्स पोस्ट हरु बाट प्रमोसन गरिन्छ /
 • हरेक नया लिस्टिंग १ पटक फेसबुक पेजमा पोस्ट हुनेछ /
 • घर जग्गा नेपालको सामाजिक संजालमा पोस्ट , कमेन्ट मार्फत प्रोमोसन गर्न सक्नु हुनेछ /
 • प्रोपर्टी भिडिओ उपलब्ध भयमा YouTube Chanel बाट पनि प्रमोसन गरिने छ / https://www.youtube.com/c/GharJaggaNepalpltd * प्रति भिडिओ अपलोड बापत रु २०० शुल्क लाग्ने छ /
 • Property Manager Wizard उपलब्ध गरिने छ , जसबाट आफ्नो प्रोपर्टी आफैले वेबसाइटमा अपलोड गर्न सक्नु हुनेछ /

Additional Services & Promotion Plan

Additional Property listing slot

3000
/ Per 5 Property
 • निशुल्क लिस्टिंग स्लट सकियमा , प्रति 5 प्रोपर्टी स्लट बराबर रु 3००० लाग्ने छ /
 • प्रति 10 प्रोपर्टी स्लट बराबर रु 5000 लाग्ने छ / ​
 • प्रति 20 प्रोपर्टी स्लट बराबर रु 9000 लाग्ने छ / ​
 • प्रति 30 प्रोपर्टी स्लट बराबर रु 12000 लाग्ने छ / ​
 • प्रति 40 प्रोपर्टी स्लट बराबर रु 14000 लाग्ने छ / ​
 • प्रति 50 प्रोपर्टी स्लट बराबर रु 15000 लाग्ने छ / ​
List more

Additional agents slot - Broker Management

2000
/ Per Agent Per Year
 • आफ्नो मातहत मा थप एजेन्ट ब्यबस्थापन गरि प्रोपर्टी लिस्टिंग गर्न - गराउन सक्नु हुनेछ / प्रति एजेन्ट बापत रु २००० बार्षिक शुल्क लाग्ने छ /

Property entry & management service

2500
/ Per 5 Property entry
 • आफै इन्ट्री गर्न सक्नु हुन्न - भ्याउनु हुन्न भने हामी ENTRY MANAGEMENT सेवा प्रदान गर्छौं / प्रति 5 प्रोपर्टी इन्ट्रीको लागि रु 2500 शुल्क लाग्ने छ /
 • प्रति 10 प्रोपर्टी इन्ट्रीको लागि रु 4500 शुल्क लाग्ने छ
 • प्रति 20 प्रोपर्टी इन्ट्रीको लागि रु 8000 शुल्क लाग्ने छ
 • प्रति 30 प्रोपर्टी इन्ट्रीको लागि रु 10000 शुल्क लाग्ने छ
Save Time

Posting + boosting

1800
/ 7 days
 • फेसबुक पेजबाट ७ दिन सम्म SPONSORED BOOSTING गरिने छ / ( Total Post : 1 ) १३ लाख ६२ हजार + Like र Followers भयको फेसबुक पेज

POsting + Boosting + Featured highlights

2200
/ Per Property Per Months
 • फेसबुक पेजबाट ७ दिन सम्म SPONSORED BOOSTING गरिने छ / ( Total Post : 1 ) १३ लाख ६२ हजार + Like र Followers भयको फेसबुक पेज
 • Search Listing मा Premium Plan को प्रोपर्टी पश्चात DISPLAY हुन्छ /
 • FEATURED PROPERTIES मा Highlights गरिन्छ /
Popular

POSTING +BOOSTING+PREMIUM HIGHLIGHTS

4400
/ Per Property Per Months
 • फेसबुक पेजबाट 14 दिन सम्म SPONSORED BOOSTING गरिने छ / ( Total Post : 2 ) १३ लाख ६२ हजार + Like र Followers भयको फेसबुक पेज
 • Search Listing मा पहिलो क्रममा DISPLAY हुन्छ /
 • Properties For Urgent Sell & Rent मा Highlights गरिन्छ /
 • Random Basis मा POP UP BOOSTING गरिन्छ /
FOR URGENT

Facebook Posting

5000
/ Per 20 Posts
 • घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेज र ग्रुपमा पोस्टिंग गरिने छ / प्रति 20 पोस्टिंग बापत रु 5000 शुल्क लाग्ने छ / १ पोस्ट मात्र गर्न चाहेमा रु 500 शुल्क लाग्ने छ /

PROFILE PROMOTION & BRANDING

6500
/ Per Months
 • एजेन्ट / एजेन्सी प्रोफाइल + सम्पूर्ण प्रोपर्टी लिस्टिंग एकै पेजमा हेर्न सकिने गरि प्रति महिना २८ दिन सम्म SPONSORED BOOSTING गरिने छ / Boosting 28 Days - 2 POST
Popular

Website +Domain+Server

25000
/ Per Year
 • Domain Registration / Renewal
 • Advance Real estate base webstie
 • Server Hosting
FOR URGENT

Frequently asked questions

यस लिंकमा  रहेको फर्म बाट Membership Request पठाउनु होस / Request प्राप्त भय पछि हामी तपाई लाइ हाम्रो कम्पनीको बैंक तथा इसेवा एकाउन्ट विवरण सहित INVOICE पठाउने छौ / तपाई बाट Membership Fee भुक्तान भएको अधिकतम २४ घण्टा भित्र एकाउन्ट सेट अप गरि USERNAME – PASSWORD उपलब्ध गरिने छ /
Click here for Membership Request Form 

घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा Basic Member ले १०० वटा सम्म , Featured Member ले २५० सम्म र Premium Member ले 500 वटा सम्म प्रोपर्टी अपलोड गर्न सक्ने छन् /

एउटा सफल Real Estate एजेन्सी संचालनको लागि एजेन्ट हरुको आवस्यकता पर्दछ र ति एजेन्ट र उनीहरु मार्फत आयका प्रोपर्टी को सहि ब्यबस्थापन तथा बिज्ञापन गर्न सक्नु पर्छ / यस तथ्य लाइ मध्यनजर गरि घर जग्गा नेपालले BROKER MANAGEMENT सिस्टमको विकास गरेको छ /
यस सिस्टममा तपाईले आफुनो प्रोपर्टी अपलोड गरि बिज्ञापन गर्न त सक्नु हुन्छ नै , मातहतका एजेन्ट हरु लाइ सिस्टममा जोड्न , उनीहरुका प्रोपर्टी आवस्यकता अनुसार EDIT तथा DELETE गर्न तथा आवस्यकता अनुसार एजेन्ट हरुलाई आफ्नो सिस्टम बाट हटाउन सक्नु हुन्छ /

BASIC MEMBER ले आफु बाहेक अरु २ एजेन्ट , FEATURED MEMBER ले ५ एजेन्ट र Premium एजेन्ट ले १० जना सम्म एजेन्ट हरुलाई आफु मातहत प्रोपर्टी अपलोड गर्न सक्ने गरि आफ्नो सिस्टममा जोड्न सक्नु हुनेछ /

 

CRM ग्राहक ब्यबस्थापन र अन्तरक्रियालाई सहज र ब्यबस्थित बनाउने सिस्टम हो / घर जग्गा नेपालको CRM मा निम्न फिचर्स हरु समाबेश छन् /

१- CONTACT : ग्राहक हरुको नाम , ठेगाना , उमेर , फोन , इमेल लगायतका विवरण यसमा रेकर्ड गरिन्छ /

२ – REQUEST : ग्राहक हरुको आवस्यकताको रेकर्ड / खरिद गर्न चाहनेको हकमा कुन कुन लोकेसनमा के कस्तो प्रोपर्टी कति मूल्य सम्म का प्रोपर्टी आवस्यक हो , बिक्रेताको हकमा बिक्रि गर्न खोजेको प्रोपर्टी विवरण – लोकेसन आदि बिबरण /

३ – EVENT : कुन ग्राहकलाई कुन मितिमा के कस्तो सेवा दिनु पर्ने छ , सो को विवरण EVENT मा रेकर्ड गर्न सकिन्छ / उदाहरणको लागि : कुनै ग्राहक लाइ प्रोपर्टी देखाउनु पर्ने छ वा प्रोपर्टी विवरण कलेक्सन गर्नु पर्ने छ आदि अबस्थामा EVENT मा रेकर्ड गरि सो अनुसार को सेवा
प्रदान गर्न सकिने छ /

४ – Tickets : ग्राहक संगको संचार प्रणाली / CRM सिस्टम बाट ग्राहक संग इमेल मार्फत आवस्यक संचार गर्न सक्नु हुनेछ /

५ – Reminders : Event मा रेकर्ड भयका कार्यहरु उक्त कार्य गर्नु पर्ने समय अवागै सम्झाउने प्रणाली /

यी फिचर्सको प्रयोग बाट आफ्ना ग्राहकको सम्पर्क विवरण , आवस्यकताको विवरण , कार्य विवरण , संचार प्रणाली को ब्यबस्थापन सहज ढंग बाट गर्न सक्नु हुनेछ /

घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा तपाई तथा तपाइँ मातहतका एजेन्टले अपलोड गरेका प्रोपर्टीहरु सबै एकै पेजमा हेर्न मिल्ने गरि राखिन्छ जसलाई प्रोफाइल पेज भनिन्छ / यस प्रोफाइल पेज लाइ १३ लाख ५८ हजार Like तथा Followers भयको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा पोस्टिंग गरि अझ थप प्रोमोसनको लागि SPONSORED BOOSTING गरिन्छ /

यस प्रोफाइल पेज लाइ हरेक महिना १ पोस्ट गरि Basic Member को हकमा ७ दिन सम्म , Featured Member को हकमा १४ दिन सम्म र Premium Members को हकमा 28 दिन सम्म Boosting गरिन्छ र Membership अबधि भित्र हरेक महिना यो क्रम चलि राख्ने छ /

Profile Boosting प्याकेजमा नै समाबेश गरिएको छ / यस बाहेक कुनै प्रोपर्टी को छुट्टै बुस्टिंग गर्न चाहदा जे जति रकमको बुस्टिंग गर्न चाहनु हुन्छ , उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने छौं /

– Basic Plan मा हरेक नया प्रोपर्टी १ पटक पोस्टिंग गरिन्छ , Featured Plan मा २ पटक र Premium Plan मा ३ पटक सम्म पोस्टिंग गरिन्छ / पोस्टिंग समय २४ घण्टा भित्रको कुनै पनि समय उपलब्ध TIME SLOT मा निर्भर गर्ने छ , यति नै बजे – समयमा पोस्टिंग गरिनु पर्छ भन्ने माग स्वीकार गरिने छैन , साथै , फेसबुक पोस्टमा Phone number र हेरफेर भै राख्न सक्ने भयकोले Property Price उल्लेख गरिने छैन / 

 

Membership शुल्क भुक्तानी अग्रिम रुपमा घर जग्गा नेपाल प्रा लि को Bank वा eSewa एकाउन्ट मार्फत गरिनु पर्दछ। ग्राहकको कार्यालयमा आयर शुल्क संकलन गरिने सेवा प्रदान गर्न सकिने छैन / Membership अबधि सकिनु अवागै नबिकरण नभयको खण्डमा अबधि सकिना साथ Automatic रुपमा सिस्टमले PROPERTY MANAGER WIZARD निलम्बन गर्दछ र वेबसाइट बाट प्रोपर्टी लिस्टिंग HIDE हुने छ भने शुल्क भुक्तानी हुन साथ PROPERTY MANAGER WIZARD सूचार हुने छ र प्रोपर्टी लिस्टिंग वेबसाइटमा खुल्ने छ /

Membership अबधि सकियको २८ दिन भित्र पुन : नबिकरण नभयको खण्डमा listing भयका प्रोपर्टीहरु वेबसाइट बाट आफसे आफ पूर्ण रुपमा delete हुने छ /

नोट : नेपाली बजारमा ब्याप्त उधारो प्रथा, भोलि पठाई दिउला – अर्को हप्ता पठाउला भन्ने खालका अनुरोध स्वीकार्न सकिने छैन / पूर्ण रुपमा software बाट कन्ट्रोल हुने भयकाले यस्ता अनुरोध चाहेर पनि लागु गर्न नसकिने जानाकारी गराउन चाहन्छौं /

Membership शुल्क निर्धारण गरिदा हालको नेपाली REAL ESTATE बजारको अबस्थालाई ध्यानमा राखीएको छ र सके सम्म कम शुल्कमा धेरै सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखियको छ , जुन हामीले संलग्न गरेको FEATURES मा महशुस गर्न सक्नु हुन्छ / साथै : धेरै शुल्क देखायर यति discount गर्छौं भन्ने खालको व्यापारिक पोलिसी हामीले २०७० सालमा कम्पनि स्थापना गरे देखि हाल सम्म लागु गरेको छैनौ / सेवा बिक्रीमा अनावस्यक बार्गेनिङ्ग गरि राख्ने हाम्रो पोलिसी भित्र नपर्ने भयकोले निर्धारित गरिएको शुल्क नै अन्तिम हो यसमा discount गरिने छैन / तथापी : लामो समयको लागि SUBSCRIBE गर्ने अबस्थामा भने निम्न अनुसारको DISCOUNT उपलब्ध गराइने छ /

३ महिनाको SUBSCRIPTION मा कुल रकममा ५% छुट हुनेछ /
६ महिनाको SUBSCRIPTION मा कुल रकममा १०% छुट हुनेछ /
१२ महिनाको SUBSCRIPTION मा कुल रकममा १५% छुट हुनेछ /

घर जग्गा नेपाल प्रा लि २०७० साल चैत्र ११ गते कम्पनि रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भै संचालित कम्पनि हो / घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा दैनिक ५० हजार + पेज भिजिट हुने गरेको छ भने फेसबुक पेजमा १३ लाख ५८ हजारले Like तथा Follow गर्नु भएको छ / हामीलाई सहज सम्पर्क गर्न चाहनु हुदा HELP DESK मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ /

Style Selector
Select the layout
Choose the theme
Preset colors
No Preset
Select the pattern