नेपालको कुनै पनि लोकेसनमा घर जग्गा कारोबारमा संलग्न हुनुहुन्छ भने घर जग्गा नेपाल मार्फत आफ्नो प्रोपर्टी ब्यबसाय को बिज्ञापन गरि सजिलो र छिटो छरितो कारोबार गर्नुहोस /

यस फर्म भरि SUBMIT गर्नुहोस – थप प्रक्रियाको लागि हामी तपाई लाइ सम्पर्क गर्ने छौं /

[zohoForms src=https://forms.zohopublic.com/gharjagganepal/form/MEMBERSHIPREQUESTFORMREALESTATEAGENTSAGENCIES/formperma/g6yJpTrGM3U6NCjzbAvlj7WfG5mIlV4lCXTRgtn-djI width=100% height=600px type=js autoheight=true/]

म प्रोपर्टी बिक्रि गर्न - सट्टा पट्टा गर्न लिस्टिंग गर्न चाहन्छु

प्रोपर्टी धनि आफैले प्रोपर्टी ब्यबसाय बिक्रि गर्न तथा सट्टापट्टाको लागि लिस्टिंग जानाकारी र प्रोसेसिङ्ग यहाँ बाट गर्नुहोस

म प्रोपर्टी भाडा - लिजमा दिन लिस्टिंग गर्न चाहन्छु

प्रोपर्टी धनि आफैले प्रोपर्टी ब्यबसाय भाडा - लिजमा दिन लिस्टिंग जानाकारी र प्रोसेसिङ्ग यहाँ बाट गर्नुहोस

म रियल स्टेट एजेन्ट / एजेन्सी हो , बिक्रि भाडाको लागि लिस्टिंग गर्न चाहन्छु

रियल स्टेट एजेन्ट्स - एजेन्सिज ले प्रोपर्टी बिक्रि - भाडाको लागि लिस्टिंग जानाकारी र प्रोसेसिङ्ग यहाँ बाट गर्नुहोस /

Style Selector
Select the layout
Choose the theme
Preset colors
No Preset
Select the pattern